2015ean, fundazioentzako 479,3 milioi euroko zuzkidurak egin dira

15 apirila 2016
2015ean,  fundazioentzako  479,3  milioi  euroko  zuzkidurak  egin  dira