2015ean, fundazioentzako 479,3 milioi euroko zuzkidurak egin dira

15 apirila 2016