Ba al zenekien etxebizitza saltzeak kostua dakarrela?

17 abuztua 2018
Infografia deskargatu
Ba  al  zenekien  etxebizitza  saltzeak  kostua  dakarrela?

Etxebizitza berri batera bizitzera bazoaz, hemen aurkituko duzu jakin behar duzun guztia. Saltzeko prezioa zehaztu baino lehen hurrengo alderdiak kontuan hartu… PFEZ Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Ondare-irabazia Errentaren aitorpenean zergapetuta agertuko da eta etxebizitza saldutako balioaren eta hura erositako balioaren arteko aldea da. Udal gainbalioa IIVTU Hiriko Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga etxebizitza dagoen udalari ordaindu behar izango diozu. Notario eta erregistroko gastuak Zorren kitapena Hipoteka-zorra kitatu eta zorra erregistroan idazpena ezeztatu behar izango duzu. Halaber, etxebizitzak ez du kargarik izan behar erosketaren egunean.