Makina Berria programaren seigarren edizioan ‘4.0 inbertsioak’ deiturikoek lehentasuna izango dute